WSPÓŁPRACA Z NAUKĄ


 współpraca z nauką

 Badania w ramach współpracy z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

   PUBLIKACJE